PODÍVEJTE SE NA NAŠE

Služby

SPECializace

Poradenské služby

Hlavním cílem poradenství je zvýšení výkonnosti organizace, zejména analýzou současných problémů a vypracováním plánů
a řešení. Pomůžeme Vám zmapovat Vaši současnou situaci, navrhnout nové procesy a řešení, nastavit metriky měření výkonu a zvýšit efektivitu podnikových procesů a činností.

Management

Je Vaším cílem zvýšení výkonnosti organizace? Analýza současného stavu, zmapování Vašich procesů, nastavení měření výkonnosti a vypracování plánů a návrhů řešení je klíčem pro zvýšení efektivity Vašich podnikových procesů a činností.

Strategie

Potřebujete stanovit svou strategii? Nevíte si rady s realizací Vaší strategie nebo modelem podnikání? Pomůžeme Vám identifikovat a kvantifikovat příležitosti a rizika tak, aby bylo možné řídit Vaši strategii a určit směr Vašeho podnikání prostřednictvím utváření alternativních scénářů a vhodných nástrojů strategického řízení. Poskytujeme služby v oblasti due diligence, zahrnující průzkum trhu, jeho velikost, odhadovaný růst, faktory ovlivňující poptávku, identifikaci komparativních výhod a dalších příležitostí. Na druhé straně se zaměřujeme také na včasnou identifikaci rizik za účelem minimalizace negativního dopadu na Vaši organizaci.

Transakční poradenství

Zabýváte se otázkou prodeje společnosti?  Pomůžeme Vám identifikovat a zajistit náležitou péčí finanční a daňová rizika spojená s akvizicí, poskytnout nejlepší rady ohledně transakce, pomoci při nabízení a vyjednávání a s přípravou a následným prodejem společnosti.

Reporting

Přejete si zajistit funkčnost celého reportovacího cyklu v jednom nástroji? Jsme schopni přizpůsobit reportingový nástroj prostřednictvím jedné BI aplikace, která spojí Vaše zdroje dat, doplní chybějící kontext a informace, zachová je v datovém skladu poskytující následnou jednotnou a ucelenou integritu dat. Reportingový nástroj je možné přizpůsobit Vaším přáním a představám, umožní Vám pokročilou vizualizaci, dashboardy a spravování struktury i formátu reportu. V rámci reportingu jsme schopni zajistit i kontrolu rozpočtů, forecasting a vyhodnocení odchylek a jejich příčin. Samozřejmostí je také implementace reportingového nástroje.

Interní audit

Zvyšující se hodnota je jednou z významných konkurenčních výhod. Chcete dlouhodobě zvyšovat hodnotu Vaší organizace? Zlepšovat interní procesy, řídit je a kontrolovat? Jsme tu pro Vás, abychom posoudili mechanismy interní kontroly organizace, navrhli metodický systematický přístup k hodnocení a zvýšení efektivnosti systému řízení rizika.

HR

V mnoha případech jsou lidské zdroje největší konkurenční výhodou organizace. S růstem spokojenosti Vašich pracovníků jde ruku v ruce růst Vašich stanovených cílů a výsledků. Proto poskytujeme poradenství v oblasti strategického řízení lidských zdrojů, řízení výkonnosti, odměňování a motivace, náboru a rozvoje zaměstnanců a vztahů se zaměstnanci. Pomáháme vytvářet motivační prostředí a využívat skrytý potenciál.

Risk Management

Nabízíme služby v oblasti identifikace rizik, definování strategie řízení rizik, monitorování, měření a reportingu rizik a také výběru vhodných nástrojů řízení rizik.

Informační & komunikační technologie

Svět informačních a komunikačních technologií se vyvíjí každým dnem. Chcete pružně reagovat na tyto změny a trendy v odvětví? Nabízíme poradenství při zhodnocení stavu ICT Vaší organizace, standardizaci ICT procesů, navrhování IS pro podporu podnikání a navrhování cloudových řešení. Poskytujeme také služby kybernetické bezpečnosti a pomáháme s výběrovým řízením ICT a projektovým řízením.

Sales & Marketing

Chcete zvýšit Váš obrat a zaměřit se na klíčové zákazníky? Pomůžeme Vám zvýšit výkonnost vašeho prodeje, rozvíjet prodejní kanály, vyvíjet řadu produktů a služeb, optimalizovat služby zákazníkům, spravovat hodnoty zákazníků a vytvářet predikční modely chování zákazníků.

Nemovitosti

Poskytujeme poradenské, účetní, daňové a oceňovací služby v oblasti nemovitostí, včetně vyhledávání akvizičních příležitostí, výkonu manažerských, makléřských nebo poradenských funkcí pro jakoukoliv transakci, získávání finančních prostředků pro klienta, zajištění všech potřebných povolení, pomoci při hledání vhodného partnera nebo nalezení vhodných nájemců nebo provozovatelů.

Outsourcing účetnictví

Naším cílem je snížit administrativní zátěž Vašeho podnikání v oblasti účetnictví, mzdového účetnictví, výkaznictví managementu a statutárních výkazů, daní a dalších výkazů.