PODÍVEJTE SE NA NAŠE

Služby

Specializace

Daňové poradenství

Naším cílem je poskytnou komplexní poradenské služby, ale zajistit také jejich prvotřídní kvalitu. Proto jsou tyto služby poskytovány v kooperaci s našimi ověřenými partnery, kteří jsou špičkovými odborníky zabývající se danou problematikou. Neznamená to ovšem, že jsme pouze zprostředkovatelé.
Aktivně se podílíme na tvorbě hodnoty a zajištění know-how.

Zdanění fyzických osob

Poskytneme Vám služby v oblasti zdanění fyzických osob souvisejících zejména se zaměstnanci, tedy daň z příjmu, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, vyslání pracovníků do zahraničí, imigrační povinnosti atd.

Zdanění právnických osob

Externě zajišťujeme komplexní služby v oblasti zdanění právnických osob.

Transakční daňové poradenství

Obrátit se na nás můžete i v případě transakčního daňového poradenství. Zajišťujeme pomoc s daňovými dopady jednotlivých transakcí, jejichž znalosti a plánování přispívají ke snižování rizika transakcí a zvyšování příležitostí. Zajistíme také komplexní služby transferového oceňování, tedy pracování podkladů k transferovému oceňování, vypracování srovnávací studie, daňovému úřadu vložíme žádost o posouzení a pomůžeme Vám při jednání v případných sporech.

Nepřímé daně

Přejete si snížit náklady a omezit rizika spojená s uplatňováním nepřímých daní? Zajišťujeme služby při plánování a implementaci řídících řešení pro přípravu a kontrolu daňových přiznání.

Transferové oceňování

Externě zajišťujeme komplexní služby v oblasti transferového oceňování – zpracování dokumentace k transferovému oceňování, provedení srovnávací studie, podáme žádost daňovému úřadu o jejich závazné vyměření, pomůžeme vám při jednání s správcem daně a v případných sporech.

Mezinárodní zdanění

Externě zajišťujeme pomoc s mezinárodním daňovým plánováním, strukturováním Vašich mezinárodních aktivit pro daňovou optimalizaci, dokumentací transferového oceňování a optimalizací daně z přidané hodnoty.