Náš

reporting

vám poskytne vše potřebné
pro správné rozhodování

Jak digitalizujeme reporting

Náročný a neefektivní reporting nahrazujeme komplexním a srozumitelným řešením šitým na míru.

Pilotní digitalizace

Ve spolupráci s vedením společnosti jsou definovány reporty vhodné pro pilotní digitalizaci. Tato fáze se může soustředit například na reporty jednoho úseku, reporty shodné napříč více úseky nebo reporty vrcholové úrovně.

Podstatné je zde především vymezení potřebných dat a nastavení datových toků ve spolupráci s interními odpovědnými pracovníky.

Cílem je seznámit pracovníky s možnostmi nástrojů business intelligence a připravit prostředí pro následující fáze.

Kompletní převod reportů

V navazující fázi je digitalizace reportingu rozšířena i do zbytku organizace. Dle požadavků vedoucích pracovníků jsou klíčové reporty jednotlivých úseků a vrcholového vedení převedeny do nástrojů business intelligence.

Reporty jsou zpracovávány na základě datových spojení z pilotní fáze, která mohou být rozšířena dle nových potřeb.

Cílem této fáze je celkově zjednodušit a urychlit opakující se proces tvorby reportů a tím uvolnit kapacity pro ostatní činnosti a projekty.

Navazující podpora

V případných dalších navazujících fázích bude zajištěna úprava reportů a metodiky v reakci na měnící se interní potřeby a tržní podmínky.

Může tak být zajištěna kontinuální podpora nebo školení zaměstnanců ve správě a tvorbě reportů.

Reference