podívejte se na naše

Služby

Specializace

Finanční & právní poradenství

Naším cílem je poskytnou komplexní poradenské služby, ale zajistit také prvotřídní kvalitu. Proto jsou tyto služby poskytovány v kooperaci s našimi ověřenými partnery, kteří jsou špičkovými odborníky zabývající se danou problematikou. Neznamená to ovšem, že jsme pouze zprostředkovatelé.
Aktivně se podílíme na tvorbě hodnoty a zajištění know-how.

Audit

Poskytujeme auditorské služby zahrnující povinný a nepovinný audit účetní závěrky, ověřování mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, ověřování splnění podmínek pro čerpání dotací, ověření účinnosti mechanismu vnitřní kontroly, due diligence a audit zvláštního účelu (ověření zahajovacích rozvah pro transformaci podniků atd.).

Právní poradenství

Potřebujete právní poradenství v oblasti práva obchodních společností, regulace, pracovního práva, transakcí, soudních sporů a technologií? Obraťte se na nás.

Oceňování movitého majetku

Zabýváme se oceňováním všech druhů nemovitostí pro různé účely. Externě zajišťujeme také soudní znalecký posudek.

Finanční oceňování

Potřebujete stanovit tržní hodnotu podniku z důvodu prodeje, fúze, akvizice či jiného důvodu? Zabýváme se oceňováním akcií, podílů, zařízení, nehmotných aktiv, oběžných aktiv (stavů a ​​pohledávek) a závazků. Zajistíme Vám také soudní znalecký posudek. Oceňujeme také všechny druhy nemovitostí pro různé účely.