zabýváme se

Software

vývojem

Vývoj

Přejete si zajistit funkčnost celého obchodního cyklu v jednom nástroji? Jsme schopni přizpůsobit reportingový nástroj prostřednictvím jedné BI aplikace, která spojí Vaše zdroje dat, doplní chybějící kontext a informace, zachová je v datovém skladu poskytující následnou jednotnou a ucelenou integritu dat. Aplikaci je možné přizpůsobit Vaším přáním a představám, umožní Vám pokročilou vizualizaci, dashboardy a spravování struktury i formátu reportu. V rámci reportingu jsme schopni zajistit i kontrolu rozpočtů, forecasting a vyhodnocení odchylek a jejich příčin. Samozřejmostí je také implementace celé aplikace a reportingového nástroje.

Reference

Pomohli jsme těmto společnostem vyvinout software. Pokud chcete být mezi nimi, kontaktujte nás.